ИСТОРИЯ

Лутеранството е изповедание следващо Аугсбургската изповед на вярата от 1530, именувано на неговия основател Мартин Лутер. Лутеранската църква е класическата протестантска църква и най-голяма евангелска деноминация. Лутерански символически книги са: Аугсбургското изповедание (1530 г.), Апология на Аугсбургското изповедание (1531 г.), Големия Катехизис на М. Лутер, Малкия катехизис на М.Лутер (1529 г.), Шмалкалденските членове (1537 г.), Формулата на съгласието (1577 г.) През 1580 г. те са събрани в "Книга на съгласието". Лутеранството е официална религия в Германия, Дания, Норвегия, Исландия, Швеция, Финландия, /Лапландия/,Фарьорските острови, Гренландия, Естония и Латвия. По-големи Лутерански църкви има в САЩ /10 000 000 членове/, Канада, Холандия, Унгария, Полша, Чехия, Словакия, Литва, Австрия, Бразилия, Русия, Беларус, Украйна, Румъния, бивша Югославия, Франция и мн.др. Лутерански църкви има в Япония, Азия, Африка и Южна Америка, а от 1994 г. мисионери от Уисконски Евангелски Лутерански синод в САЩ с участието на българи основават Българска Лютеранска църква. Към настоящия момент в страната има няколко лутерански църкви, като две в София, и една във Варна.
Лутеранството е основното течение в протестантството и изразява най-пълно неговите идеи. Фактически това е класическото протестантство и всички евангелски деноминации се явяват реално негови разклонения. Членовете на Евангелската Лутеранска Църква по света са около 75 000 000. Евангелската Лутеранска църква е литургична църква. Тя запазва от католическата църква всичко, което не противоречи на Божието Слово: литургията /ред на богослужението/, олтара, на който са поставени две или повече свещи, отворена Библия и напрестолен кръст, духовни псалми, химни и хорали съпроводени от орган или пиано, изповед, одежди на пастора и др. От протестантските църкви още две са литургични: англиканската /епископална/ църква и Методистката епископална църква.

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE