петък, 22 април 2011 г.

Исус Христос ни дава вечен живот

“И един от увисналите злодеи Го хулеше, казвайки: Ако си Ти Христос, избави Себе Си и нас! А другият в отговор го смъмри, като каза: Дори от Бога ли не се боиш, ти, който си под същото осъждане? И ние справедливо сме осъдени, защото получаваме заслуженото за това, което сме направили; а Този не е направил нищо лошо. И каза: (Господи) Иисусе, спомни си за мен, когато дойдеш в Царството Си! А (Иисус) му каза: Истина ти казвам: днес ще бъдеш с Мен в рая.” (Лука 23: 39- 43)Кръстът може да бъде символ на живот или смърт. Това ни става ясно, когато погледнем на последните минути от живота на двама престъпници разпънати заедно с Христос. Тези двамата представляват цялото човечество. Единият представлява онези, които отхвърлят посланието на страдащият Спасител, Исус. А другият престъпник, онези, които вярват в Исус.


Вижте какво се случи. Единият беше готов да изповяда греховете си. Той каза: „Ние справедливо сме осъдени.” Той пое отговорността за злото, което бе извършил. Той не обвини родителите си, приятелите си или някого другиго. Той каза: „Получаваме заслуженото за това, което сме направили”. Тогава този мъж погледна Христос, само Христос. „Иисусе, спомни си за мен, когато дойдеш в Царството Си”. С тези думи той повярва, че Исус е негов Спасител. Тогава чуйте какво този разкаял се грешник получи от Исус. „Днес ще бъдеш с Мен в рая.” Исус дава вечен живот на този скърбящ и каещ се грешник.С тези същите думи, Исус ще каже днес на Своите верни: „В деня на смъртта си ще бъдеш с Мен. Ще влезеш през вратите на вечните обиталище, които съм приготвил за теб в небесата.” Ние можем да сме щастливи. Смъртта на Исус е нашата победа. Когато умираш, смъртта е вратата към рая.


Исусе, нека дарът на вечния живот в небесата ни утешава и укрепва през земния ни път. Амин.

Няма коментари:

Публикуване на коментар